moving to the interior of a defined space, such as a building or room

listen to the pronunciation of moving to the interior of a defined space, such as a building or room
Английский Язык - Турецкий язык

Определение moving to the interior of a defined space, such as a building or room в Английский Язык Турецкий язык словарь

in
içinde
in
içeride
in
de
in
in
evde
in
-de(ki)
in
{e} içinde, -de, -da: in the box kutuda. in the envelope zarfın içinde
in
{s} yerinde
in
içeride; içeriye; içine
in
{s} çok moda olan
in
{s} elinde
in
moda, gözde
in
{s} gelmiş olan
in
{e} içine, -e, -a: Put it in your pocket. Cebine koy
in
mevsimi gelmiş
in
bir yerin bü- tün köşeleri
in
siz
in
{i} yetkili kişi
Английский Язык - Английский Язык
in
moving to the interior of a defined space, such as a building or room

    Расстановка переносов

    mo·ving to the in·te·ri·or of a de·fined space, such as a build·ing or room

    Произношение

    Слово дня

    pudency
Избранное