moving or directed towards one side

listen to the pronunciation of moving or directed towards one side
Английский Язык - Турецкий язык

Определение moving or directed towards one side в Английский Язык Турецкий язык словарь

sideways
yan

Mary başını yana yatırdı. - Mary tilted her head sideways.

Tom yanlamasına Mary'ye baktı. - Tom looked sideways at Mary.

sideways
yandan
sideways
yana

Mary başını yana yatırdı. - Mary tilted her head sideways.

Tutuklular bir hücrede uyumaya zorlandı, sık sık yan yana. - Inmates were forced to sleep in one cell, often sideways.

sideways
yan yan: "Move sideways! - Yan yan git!"
sideways
yan yan: Move sideways! Yan yan git!
sideways
yana doğru
sideways
yanlamasına

Tom yanlamasına Mary'ye baktı. - Tom looked sideways at Mary.

O, kalabalığa yanlamasına sokuldu. - He edged sideways through the crowd.

sideways
yan yan

Tutuklular bir hücrede uyumaya zorlandı, sık sık yan yana. - Inmates were forced to sleep in one cell, often sideways.

Английский Язык - Английский Язык
sideways
moving or directed towards one side

  Расстановка переносов

  mo·ving or di·rec·ted to·wards one side

  Турецкое произношение

  muvîng ır dayrektîd tıwôrdz hwʌn sayd

  Произношение

  /ˈmo͞ovəɴɢ ər dīˈrektəd təˈwôrdz ˈhwən ˈsīd/ /ˈmuːvɪŋ ɜr daɪˈrɛktɪd təˈwɔːrdz ˈhwʌn ˈsaɪd/

  Слово дня

  agerasia
Избранное