moroseness, gloominesss

listen to the pronunciation of moroseness, gloominesss
Английский Язык - Турецкий язык

Определение moroseness, gloominesss в Английский Язык Турецкий язык словарь

sullenness
{i} asık suratlılık
sullenness
{i} aksilik
sullenness
{i} sıkıcılık
sullenness
{i} terslik
sullenness
{i} kasvet
sullenness
{i} somurtkanlık
Английский Язык - Английский Язык
{n} sullenness
{n} sullens
moroseness, gloominesss
Избранное