morose, sour, crabbed, rough, uncivil

listen to the pronunciation of morose, sour, crabbed, rough, uncivil
Английский Язык - Турецкий язык

Определение morose, sour, crabbed, rough, uncivil в Английский Язык Турецкий язык словарь

surly
{s} asık suratlı

Oteldeki resepsiyonist asık suratlıydı ve hiç de arkadaş canlısı değildi. - The receptionist at the hotel was surly and not at all friendly.

surly
{s} suratsız
surly
somurtkan

Bu misafirperverliğin eksik olduğu yerde bir sürü somurtkan insan buldum. - In that unwelcoming place I found too many surly people.

Tom somurtkan, değil mi? - Tom is surly, isn't he?

surly
haşin
surly
öfkeli
surly
sinirli ve nobran
surly
kızgın
surly
huysuz
surly
terslikle
surly
kabalık
surly
{s} sert
surly
aksilik
surly
kaba
surly
{s} sinirli ve nobran, aksi ve kavgacı
surly
{s} aksi
Английский Язык - Английский Язык
{a} surly
morose, sour, crabbed, rough, uncivil
Избранное