more than one indeterminate thing

listen to the pronunciation of more than one indeterminate thing
Английский Язык - Турецкий язык

Определение more than one indeterminate thing в Английский Язык Турецкий язык словарь

various
çeşitli

Hava, çeşitli gazların bir karışımıdır. - Air is a mixture of various gases.

Çeşitli Türk restoranlarında, şiş kebap ana yemektir. - In various Turkish restaurants, shishkabob is the main food.

various
{s} çeşitli, türlü, muhtelif: for various reasons çeşitli nedenlerden dolayı
various
ayrışık
more than one
birçok defa
various
birçok

Japonya yurtdışından birçok önemli ham madde ithal eder. - Japan imports various raw materials from abroad.

O ofisteki birçok insanı taklit ediyordu. - She was mimicking the various people in our office.

various
çok sayıda
various
türlü türlü
various
değişik

Değişik bilgiler topladı. - He collected various information.

Ken'ichi tarafından yapılan düzenlemeler sayesinde, kadınlar kasaba civarında çalışmak için değişik yerler buldu. - Thanks to the arrangements made by Ken'ichi, the women found various places to work around town.

more than one
birden fazla

Tom şu ana kadar birden fazla iş teklifi aldı. - Tom certainly has had more than one job offer by now.

Onun önünde aynı anda birden fazla soruna sahip olmak onu sinirlendirir,üzer ve çileden çıkarır. - To have more than one problem before him at one time makes him irritable, upset and exasperated.

various
{s} çeşit çeşit
various
{s} türlü
various
ayrı

Diplomatlara çeşitli ayrıcalıklar tanınır. - Diplomats are allowed various privileges.

Ayrıca çeşitli konular hakkında konuşmakla çok fazla zaman kaybedeceğiz. - Besides, we will lose too much time to talk about the various topics.

various
variousness farklılık
various
variouslyfarklı olarak
various
çeşitlilik
Английский Язык - Английский Язык
various

You have broken various of the rules.

more than one indeterminate thing

  Расстановка переносов

  more than one in·de·ter·mi·nate thing

  Турецкое произношение

  môr dhın hwʌn îndîtırmînît thîng

  Произношение

  /ˈmôr ᴛʜən ˈhwən ˌəndəˈtərmənət ˈᴛʜəɴɢ/ /ˈmɔːr ðən ˈhwʌn ˌɪndɪˈtɜrmɪnɪt ˈθɪŋ/

  Слово дня

  onychophagia
Избранное