moral rule or aspect

listen to the pronunciation of moral rule or aspect
Английский Язык - Турецкий язык

Определение moral rule or aspect в Английский Язык Турецкий язык словарь

principle
{i} ana

Kilise ve devletin ayrılması, anayasanın temel ilkelerinden biridir. - The separation of church and state is one of the fundamental principles of the Constitution.

Su her şeyin anasıdır; her şey sudan gelir, ve suya döner. - Water is the principle of all things; all comes from water, and to water all returns.

principle
{i} esas
principle
ilke

O, ilkelerine bağlıdır. - He sticks to his principles.

İlkelerine göre hareket etmelisin. - You must act according to your principles.

principle
dürüstlük
principle
ç.ahlak
principle
ana kaynak
principle
prensip

Ben prensip olarak yasağa katılıyorum fakat uygulamada oldukça zor olacak. - I agree with the ban in principle, but in practice it will be extremely difficult.

O prensiplerine sadık kaldı. - He remained steadfast to his principles.

principle
yöntem

Bu ders kitabının ilkesi iletişimsel yönteme dayanmaktadır. - The principle of this textbook is based on the communicative method.

principle
köken
principle
(Askeri) İLKE, PRENSİP: Bazı durum ve münasebetlerin aslında mevcut olan gerçek veya temel kanun. Davranışa hakim olan yerleşmiş bir harekat kuralı
principle
principledprensip sahibi olan
principle
refuse on principle prensibine uygun olmadığından reddetmek
principle
{i} kaide
principle
(isim) ana, esas, prensip, ilke, kaynak, köken, kaide, tamamlayıcı unsur
principle
active principle müessir madde
principle
{i} tamamlayıcı unsur
Английский Язык - Английский Язык
principle
moral rule or aspect

  Расстановка переносов

  mor·al rule or as·pect

  Турецкое произношение

  môrıl rul ır äspekt

  Произношение

  /ˈmôrəl ˈro͞ol ər ˈaˌspekt/ /ˈmɔːrəl ˈruːl ɜr ˈæˌspɛkt/

  Слово дня

  boeotian
Избранное