mockery, the act of mocking

listen to the pronunciation of mockery, the act of mocking
Английский Язык - Турецкий язык

Определение mockery, the act of mocking в Английский Язык Турецкий язык словарь

mock
{i} taklit

Taklit aptalların yiyeceğidir. - Mockery is the food of fools.

O beni taklit etmeye devam etti. - He continued to mock me.

mock
{i} alay

Çabalarımla alay etti. - He mocked my efforts.

Çocuk, korkak olduğu için, arkadaşıyla alay etti. - The boy mocked his friend for being a coward.

mock
sahte şey
mock
{i} alay konusu
mock
{f} ile alay etmek
mock
lağlağı
mock
eğlenmek
mock
sahte
mock
yapmacık
mock
istihza
mock
{f} alay etmek

Kör bir insanla alay etmek acımasızcadır. - It is cruel to mock a blind man.

mock
Philadelphus cotonarius
mock
alay edilecek şey
mock
{s} kalp
mock
maskarallk
the act of
eyleminin
mock
(isim) alay, alay konusu, taklit, maskaralık
mock
{i} alay, eğlenme
mock
mock sun güneşe yakın ve karşı tarafta görulen güneş aksı yalancı güneş
mock
{f} taklit etmek
Английский Язык - Английский Язык
mock
mockery, the act of mocking
Избранное