misbehavior before the enemy

listen to the pronunciation of misbehavior before the enemy
Английский Язык - Турецкий язык
(Askeri) DÜŞMAN KARŞISINDA İŞLENEN AĞIR SUÇLAR: Bir asker tarafından muharebe sahasında gösterilen herhangi bir hıyanet, itaatsizlik, korkaklık vesaire gibi hareketler. Bu suçların cezası ölümdür
misbehavior before the enemy

  Расстановка переносов

  mis·be·ha·vior be·fore the en·e·my

  Турецкое произношение

  mîsbiheyvyır bîfôr dhi enımi

  Произношение

  /ˌməsbēˈhāvyər bəˈfôr ᴛʜē ˈenəmē/ /ˌmɪsbiːˈheɪvjɜr bɪˈfɔːr ðiː ˈɛnəmiː/

  Слово дня

  gowpen
Избранное