miniaturize

listen to the pronunciation of miniaturize
Английский Язык - Турецкий язык
küçültmek
{f} (bir şeyin) daha küçüğünü yapmak; -i minyatürleştirmek
{f} minyatürünü yapmak
bir şeyin daha küçüğünü icat etmek veya yapmak
(Askeri) MİNYATÜR HALİNDE YAPMAK, MİNYATÜRLEŞTİRMEK: Bir parça veya aletin çalışır durumunda bir minyatürünü yapmak; yer meselesinin büyük değer taşıdığı bir arz uydusu veya füzede kullanılan parçalar üzerindeki ölçme aletleri için söylenir
miniaturization
minyatürleştirme
miniaturization
minyatürcülük
miniaturised
Minyatür
miniaturise
f., İng., bak. miniaturize
to miniaturize
minyatürleştirmek
Английский Язык - Английский Язык
To design or construct something on a miniature scale
{f} reduce to tiny or miniature size (also miniaturise)
design or construct on a smaller scale
minia·tur·ize miniaturizes miniaturizing miniaturized in BRIT, also use miniaturise If you miniaturize something such as a machine, you produce a very small version of it. the problems of further miniaturizing the available technologies. miniaturized amplifiers and receivers. + miniaturization minia·turi·za·tion increasing miniaturization in the computer industry. to make something in a very small size
miniaturise
Alternative spelling of miniaturize
miniaturized
That is a miniature version of something
miniaturized
Simple past tense and past participle of miniaturize
miniaturise
{f} reduce to tiny or miniature size (also miniaturize)
miniaturised
{s} reduced to tiny or miniature size (also miniaturized)
miniaturization
the act or process of miniaturizing or making smaller
miniaturization
{i} reduction to tiny size, act of creating something in a miniature form (also miniaturisation)
miniaturization
act of making on a greatly reduced scale
miniaturization
something that has been miniaturized or made smaller
miniaturized
{s} reduced to tiny or miniature size (also miniaturised)
miniaturized
past of miniaturize
miniaturizes
third-person singular of miniaturize
miniaturizing
present participle of miniaturize
miniaturize
Избранное