military occupational specialty proficiency examination

listen to the pronunciation of military occupational specialty proficiency examination
Английский Язык - Турецкий язык
(Askeri) ASKERİ MESLEK İHTİSASI YETERLİK SINAVI: Belirli bir askeri meslek sahasında iş gören erlerin mesleki ehliyet derecesini tespit maksadıyla yapılan sınav. MILITARY OCCUPATIONAL SPECIALTY SPECIFICATION SERIAL NUMBER: ASKERİ MESLEK İHTİSASI NUMARASI: bkz: "military occupational specialty code"
military occupational specialty
(Askeri) (MOS) ASKERİ MESLEK İHTİSASI (AMİ): Aralarındaki meslek ve görev münasebetleri, bu meslek veya görevlere ayrılmış kimselere, her ihtisas seviyesinde, biri diğerinin yerini, en iyi şekilde, almaya imkan verecek derecede yakın bir görev yeri grubunu tanıtmak üzere kullanılan terim. İleri kademe (advanced) - Kalifiye işçi, nezaretçi veya liderlik seviyelerinde ehliyet gösteren neviden görev yerlerinde iş görmek için gerekli ve giriş askeri meslek ihtisası kademesinin üstünde ihtisas derecesinden meslek niteliklerini yansıtan kademe. Görev kademesi (duty) - Askerin fiilen görevini yaptığı kademe. Giriş kademesi (entry) - bir giriş grubu dahilinde en düşük seviyede ehliyet gösteren görev yerlerinde iş görmek için gerekli meslek niteliklerini yansıtan kademe. Birinci derece (primary) -şahsın (giriş kademesi veya ileri kademede) en iyi şekilde gösterebildiği en yüksek veya en önemli iş ehliyetini temsil eder. İkinci derece (secondary) - birinci derece olarak verilenler dışındaki bir derece
military occupational specialty
(Askeri) askeri işgal kuvvetleri uzmanlığı/askeri işgal özelliği
Английский Язык - Английский Язык

Определение military occupational specialty proficiency examination в Английский Язык Английский Язык словарь

Military Occupational Specialty
mos
military occupational specialty proficiency examination

  Расстановка переносов

  mi·li·ta·ry oc·cu·pa·tion·al spe·cial·ty pro·fi·cien·cy ex·a·mi·na·tion

  Турецкое произношение

  mîlıteri äkyıpeyşınıl speyşılti prıfîşınsi îgzämıneyşın

  Произношение

  /ˈmələˌterē äkyəˈpāsʜənəl ˈspāsʜəltē prəˈfəsʜənsē əgˌzaməˈnāsʜən/ /ˈmɪləˌtɛriː ɑːkjəˈpeɪʃənəl ˈspeɪʃəltiː prəˈfɪʃənsiː ɪɡˌzæməˈneɪʃən/

  Слово дня

  fussbudget
Избранное