military equipment other than weapons and uniform

listen to the pronunciation of military equipment other than weapons and uniform
Английский Язык - Турецкий язык

Определение military equipment other than weapons and uniform в Английский Язык Турецкий язык словарь

accoutrement
{i} teçhizat
accoutrement
{i} donanım
Английский Язык - Английский Язык
accoutrement
accouterment
military equipment other than weapons and uniform

  Расстановка переносов

  mi·li·ta·ry e·quip·ment oth·er than weapons and u·ni·form

  Турецкое произношение

  mîlıteri îkwîpmınt ʌdhır dhın wepınz ınd yunıfôrm

  Произношение

  /ˈmələˌterē əˈkwəpmənt ˈəᴛʜər ᴛʜən ˈwepənz ənd ˈyo͞onəˌfôrm/ /ˈmɪləˌtɛriː ɪˈkwɪpmənt ˈʌðɜr ðən ˈwɛpənz ənd ˈjuːnəˌfɔːrm/

  Слово дня

  subintelligitur
Избранное