metropolitan area network

listen to the pronunciation of metropolitan area network
Английский Язык - Турецкий язык
(Bilgisayar,İnşaat) kent çapında ağ
man
{ç} men (men)
man
{i} işçi

Birçok işçi kömür madeninde mahsur kaldı. - Many workers were trapped in the coal mine.

Mümkün olduğunca çok sayıda işçiyi bir araya getirmek önemlidir. - It's important to unite as many workers as possible.

man
{i} insan

Asya'da bir sürü insan vardır. - There are many people in Asia.

Bugün, bir sürü insan işsiz kalma konusunda endişeleniyor. - Today, many people worry about losing their jobs.

man
{i} erkek

Bir kadın erkeksiz bir şey değildir. - A woman without a man is nothing.

Onun bir sürü erkek arkadaşı var. - She has too many boyfriends.

man
erkek cinsi
man
{i} oyun taşı
man
kişi

Bu, bir kişi için küçük bir adımdır ama insanlık için dev bir sıçramadır. - That's one small step for man, one giant leap for mankind.

Onun içinde iki kişi vardı, onun kız öğrencilerinden birisi ve genç bir adam. - There were two people in it, one of her girl students and a young man.

man
(satranç/vb.) taş
man
adam vermek
man
adam

Sağlıklı olan adam sağlığın değerini bilmez. - A healthy man does not know the value of health.

Polis bir adamla sokakta konuştu. - The policeman spoke to a man on the street.

man
{i} (erkek) hizmetkâr
man
man about town tiyatro ve gece kulübüne sıkça
man
{i} beyaz adam
man
{i} insan, insanoğlu
man
sistem

Birçok biyometrik sistem parmak izi tarayıcısı tabanlıdır. - Many biometric systems are based on the fingerprint scanner.

Ben bu sistemi bilmiyorum ama sorumlu adam açıklayacak. - I don't know this system, but the man in charge will explain.

man
satranç veya dama taşı
man
adamla donatmak
Английский Язык - Английский Язык
Alternative spelling of metropolitan area network
a network that covers a large geographical area such as a city
man
A Metropolitan Area Network
man
metropolitan area network

  Расстановка переносов

  met·ro·pol·i·tan ar·e·a net·work

  Турецкое произношение

  metrıpälıtın eriı netwırk

  Произношение

  /ˌmetrəˈpälətən ˈerēə ˈnetˌwərk/ /ˌmɛtrəˈpɑːlətən ˈɛriːə ˈnɛtˌwɜrk/

  Слово дня

  dissert
Избранное