methodically, justly, constantly

listen to the pronunciation of methodically, justly, constantly
Английский Язык - Турецкий язык

Определение methodically, justly, constantly в Английский Язык Турецкий язык словарь

regularly
devamlı olarak
regularly
sistemli olarak
regularly
muntazaman
regularly
sürekli

Sürekli olarak doğum kontrol hapı alan insanların hamile kalmayacaklarını biliyor muydunuz? - Did you know that men who regularly take the birth control pill don't get pregnant?

Ben okuldayken, sürekli dövülürdük. Bugünlerde, birçok okulda bir öğretmenin bir öğrenciye vurması yasadışıdır. - When I was at school, we were caned regularly. Nowadays, it's illegal in many schools for a teacher to hit a student.

regularly
düzenli olarak

Ellerinizi düzenli olarak yıkama bazı hastalıklara yakalanmayı önlemek için iyi bir yoldur. - Washing your hands regularly is a good way to prevent catching some diseases.

O, beni düzenli olarak ziyaret ederdi. - She used to visit me regularly.

regularly
adamakıllı
regularly
gerçekten
regularly
devamlı

Devamlı, makaleler yazarım. - I write articles regularly.

Английский Язык - Английский Язык
{a} regularly
methodically, justly, constantly
Избранное