mental deterioration of organic or functional origin

listen to the pronunciation of mental deterioration of organic or functional origin
Английский Язык - Турецкий язык

Определение mental deterioration of organic or functional origin в Английский Язык Турецкий язык словарь

dementia
(Tıp) Bunama, demans
dementia
matruh
dementia
şahsiyetin bölünmesi
dementia
cinnet
dementia
fazla bunaklık
dementia
{i} bunaklık
dementia
bir çeşit akıl hastalığı
dementia
{i} kişilik bölünmesi
dementia
dementia praecox erken bunama
dementia
demans prekos
dementia
{i} akıl hastalığı
dementia
demans

Çokdillilik demansı önleyebilir. - Multilingualism may prevent dementia.

Английский Язык - Английский Язык
dementia
mental deterioration of organic or functional origin

  Расстановка переносов

  men·tal de·te·ri·o·ra·tion of or·gan·ic or func·tion·al o·ri·gin

  Турецкое произношение

  mentıl dîtîriıreyşın ıv ôrgänîk ır fʌngkşınıl ôrıcın

  Произношение

  /ˈmentəl dəˈtərēərˌāsʜən əv ôrˈganək ər ˈfəɴɢksʜənəl ˈôrəʤən/ /ˈmɛntəl dɪˈtɪriːɜrˌeɪʃən əv ɔːrˈɡænɪk ɜr ˈfʌŋkʃənəl ˈɔːrəʤən/

  Слово дня

  soubrette
Избранное