mental attitude at the time a person commits criminal offense

listen to the pronunciation of mental attitude at the time a person commits criminal offense
Английский Язык - Турецкий язык

Определение mental attitude at the time a person commits criminal offense в Английский Язык Турецкий язык словарь

intent
niyet

Adam onu öldürmek niyeti ile ona saldırdı. - The man attacked her with the intention of killing her.

İşlerine karışmaya niyetim yok. - I have no intention of meddling in your affairs.

intent
{i} amaç

Amaçlarını bilmem gerekiyor. - I need to know your intentions.

Onların amaçları açıktır. - Their intentions are obvious.

intent
{i} gaye
intent
{s} niyetli

Tom yapmak istemediği bir şey yapmaya niyetli değildi. - Tom had no intention of doing anything he didn't want to do.

Fransızca öğrenmeye niyetlidir. - He has been intent on learning French.

intent
azimli
intent
dikkatli
intent
dik

Tom'dan başka herkes dikkatle dinledi. - Everyone but Tom listened intently.

Tom dikkatle dinledi. - Tom listened intently.

intent
{i} kasıt

Tom bu hatayı kasıtlı olarak yaptı. - Tom made this mistake intentionally.

O pencereyi kasıtlı olarak kırdı. - He broke the window intentionally.

intent
(sıfat) niyetli, istekli, hevesli, kararlı, meşgul, dalmış, dikkatli
intent
{s} kararlı
intent
{s} istekli
intent
{s} dalmış
intent
(Mukavele) niyet, maksat
intent
{s} hevesli
intent
intently dikkatle
intent
(isim) niyet, maksat, amaç, gaye, kasıt
Английский Язык - Английский Язык
intent
mental attitude at the time a person commits criminal offense

  Расстановка переносов

  men·tal at·ti·tude at the time a per·son commits cri·mi·nal of·fense

  Турецкое произношение

  mentıl ätıtud ät dhi taym ı pırsın kımîts krîmınıl ıfens

  Произношение

  /ˈmentəl ˈatəˌto͞od ˈat ᴛʜē ˈtīm ə ˈpərsən kəˈməts ˈkrəmənəl əˈfens/ /ˈmɛntəl ˈætəˌtuːd ˈæt ðiː ˈtaɪm ə ˈpɜrsən kəˈmɪts ˈkrɪmənəl əˈfɛns/

  Слово дня

  sexagesimal
Избранное