mensup

listen to the pronunciation of mensup
Турецкий язык - Турецкий язык
Bir yerle veya bir kimseyle bağlantısı olan, ilişkili, -den olan, -e bağlı (kimse): "Bu cemiyetin mevcudiyeti ve faaliyeti ordu mensuplarının asabiyetini tahrik ediyordu."- Atatürk
Bir yerle veya bir kimseyle bağlantısı olan, ilişkili, -den olan, -e bağlı (kimse)
mensup olmak
Bir şey veya kimseyle bağıntısı olmak
mensup
Избранное