mekruh

listen to the pronunciation of mekruh
Турецкий язык - Английский Язык
Турецкий язык - Турецкий язык
(Osmanlı Dönemi) Mihnet. Şiddet
(Osmanlı Dönemi) İğrenç, nahoş görülen şey
(Osmanlı Dönemi) Fık: Şeriatın haram etmediği, fakat zaruret olmadan yapılmasına izin vermediği, zanna dayanan delil ile işlenmesi caiz olmayan iş
(Hukuk) Tanrı ve Hz. Muhammed tarafından yapılması hoş görülmeyen işler
İğrenç, tiksindirici
(Osmanlı Dönemi) istenmeyen, hoş karşılanmayan
İslâm dininde, dince yasaklanmadığı hâlde yapılmaması istenen
TAHRİMEN MEKRUH
(Osmanlı Dönemi) (Vâcibin zıddı) Harama yakın iş olup, zannî delil ile olan nehiydir
TENZİHEN MEKRUH
(Osmanlı Dönemi) Nehyine dair şer'î bir delil olmamakla beraber işlenmesi kerih görülen iş. Helâle yakın i
mekruh
Избранное