medicine used to treat diarrhea

listen to the pronunciation of medicine used to treat diarrhea
Английский Язык - Турецкий язык

Определение medicine used to treat diarrhea в Английский Язык Турецкий язык словарь

paregoric
paregorik iksir
paregoric
(Tıp) Ağrı dindirici, teskin edici
paregoric
{i} paregorik
paregoric
(Tıp) Müsekkin, kafurlu afyon ruhu
paregoric
(sıfat) yatıştırıcı
paregoric
{i} yatıştırıcı ilaç
paregoric
{s} yatıştırıcı
paregoric
kâfurlu afyon tentür
Английский Язык - Английский Язык
paregoric
medicine used to treat diarrhea

  Расстановка переносов

  me·di·cine used to treat di·ar·rhe·a

  Турецкое произношение

  medısın yuzd tı trit dayıriı

  Произношение

  /ˈmedəsən ˈyo͞ozd tə ˈtrēt ˌdīərˈēə/ /ˈmɛdəsən ˈjuːzd tə ˈtriːt ˌdaɪɜrˈiːə/

  Слово дня

  proboscis
Избранное