medal awarded for bravery in battle

listen to the pronunciation of medal awarded for bravery in battle
Английский Язык - Английский Язык
medal of valor
medal awarded for bravery in battle

  Расстановка переносов

  med·al awarded for bra·ve·ry in bat·tle

  Турецкое произношение

  medıl ıwôrdıd fôr breyvıri în bätıl

  Произношение

  /ˈmedəl əˈwôrdəd ˈfôr ˈbrāvərē ən ˈbatəl/ /ˈmɛdəl əˈwɔːrdəd ˈfɔːr ˈbreɪvɜriː ɪn ˈbætəl/

  Слово дня

  anaphora
Избранное