mecnun

listen to the pronunciation of mecnun
Турецкий язык - Английский Язык
crazy
love-crazed
madly in love
possess
possessed
(deyim) out to lunch
(isim) Mad, insane; love crazed
madly in love, love-crazed
crazed by love, love-crazed
mad, insane
demoniac
kooky
love sick
lunatic
Турецкий язык - Турецкий язык
(Osmanlı Dönemi) Deli. Çılgın
(Osmanlı Dönemi) İnsanlara çok hususta uymayan
(Hukuk) Deli, akıl hastası
(Osmanlı Dönemi) Birini çok fazla sevip aklını kaçıran. Âşık
Sevdadan ötürü kendini kaybetmiş. Çılgın, deli
(Osmanlı Dönemi) cinnet getirmiş, deli
Çılgın, deli
Sevdadan ötürü kendini kaybetmiş
mecnun olmak
Sevda sebebiyle kendini kaybetmek
mecnun olmak
Delirmek, çıldırmak
leyla ile mecnun
(Edebiyat) Aruzun “mefûlü mefâilün fe-ûlün” kalıbıyla yazılmış olan, 3098 beyitlik, içerisinde yer yer Leylâ ile Mecnûn’un dilleriyle söylenmiş gazellerin de yer aldığı, Türk edebiyatında aşk konusunda yazılmış eserlerin en meş­huru ve en güzeli olan eser
mecnun
Избранное