mature, grow older

listen to the pronunciation of mature, grow older
Английский Язык - Турецкий язык

Определение mature, grow older в Английский Язык Турецкий язык словарь

grow up
palazlanmak
grow up
gelişmek
grow up
büyümek

Büyümek istiyorsan, çok süt içmek zorundasın. - If you want to grow up, you have to drink a lot of milk.

Tom iki dilli büyümek için şanslıydı. - Tom was lucky to grow up bilingual.

grow up
yetişmek
grow up
olgunlaşmak
grow up
büyü

Büyüyünce, bir İngilizce öğretmeni olmak istiyorum. - When I grow up, I want to be an English teacher.

Japonya'da nerede büyüdünüz? - Where in Japan did you grow up?

grow up
(deyim) buyumek. a grown-up buyumus ,buyuk
grow up
yaygınlaşmak
grow up
çıkmak
grow up
boy atmak
grow up
meydana gelmek, vuku bulmak
Английский Язык - Английский Язык
grow up
mature, grow older
Избранное