matris

listen to the pronunciation of matris
Турецкий язык - Английский Язык
(Matematik) matrix
print. matrix, strike
matrix
die
matris bellek
matrix storage
matris cebiri
matrix algebra
matris dingil
driving axle
matris dökümü
die casting
matris karakteri
matrix character
birim matris
(Matematik,Teknik) unit matrix
birimsel matris
(Matematik) unitary matrix
devirme matris
(Bilgisayar) transposition
hermit matris
(Bilgisayar,Matematik) hermitian matrix
idempotent matris
(Matematik) idempotent matrix
simetrik matris
(Matematik) symmetric matrix
tekil matris
(Matematik) singular matrix
alıcı matris birimi
(Askeri) receiver matrix unit
birim matris
identity matrix
devrik eşlenik matris
(Matematik) associate matrix
devrik matris
(Matematik) transpose of a matrix
dikey matris
(Matematik) orthogonal matrix
dikgen matris
(Bilgisayar,Matematik) orthogonal matrix
düzenli matris
(Matematik) regular matrix
ekli matris
(Matematik) adjoint matrix
eksi bakışımlı matris
skew symmetric matrix
eksi bakışımlı matris
(Bilgisayar) skew-symmetric matrix
etkin matris
(Bilgisayar) active matrix
kare matris
math . square matrix
kare matris
square matrix
karma matris
hybrid matrix
nokta matris
dot-matrix
normal matris
(Matematik) normal matrix
optik matris
(Pisikoloji, Ruhbilim) optic array
periyodik matris
(Matematik) periodic matrix
seramik matris bileşikler
ceramic-matrix composites
sütun matris
column matrix
tekil olmayan matris
(Matematik) non-singular matrix
tekil olmayan matris
(Matematik,Teknik) nonsingular matrix
Турецкий язык - Турецкий язык
İstatistikte, bir elemanlar topluluğunun düzenlenmiş biçimi
Hesap ve kumanda işlerini gerçekleştirmeye yarayan elektronik devre
Hesap ve kumanda işlerini gerçekleştirmeye yarayan elektronik devre. İstatistikte, bir elemanlar topluluğunun düzenlenmiş biçimi
Baskı yoluyla teksir için kullanılan, girintili çıkıntılı metal veya mukavva kalıp, baskı kalıbı
Gerçek ve karmaşık sayıların dikdörtgen biçiminde tablosu
Sıcak dizgide döküm için kullanılan dişi harfler
MATRİS
(Osmanlı Dönemi) Dizme makinelerinde harf kalıbı
MATRİS
(Osmanlı Dönemi) Fr. Dizilmiş harflerin hususi bir mukavva üzerine alınan kalıbı
matris kağıdı
Basılacak formanın kalıbını almada kullanılan yumuşak karton
matris
Избранное