match, harmonize with; spend time with, date

listen to the pronunciation of match, harmonize with; spend time with, date
Английский Язык - Турецкий язык

Определение match, harmonize with; spend time with, date в Английский Язык Турецкий язык словарь

go with
ile flört etmek
go with
düşüp kalkmak
go with
birlikte gitmek

Onlarla birlikte gitmek istiyorsan acele etmelisin. - You have to hurry if you want to go with them.

Ben sizinle birlikte gitmek için hazırım. - I am ready to go with you.

go with
-e uygun olmak
go with
-e yakışmak
go with
-e uymak
go with
gitmek

Niçin Tom'un bizimle gitmek isteyip istemediğini öğren miyoruz? - Why don't we see if Tom wants to go with us?

Ben sizinle birlikte gitmek için hazırım. - I am ready to go with you.

go with
eşlik etmek
go with
uygun olmak
go with
yaraşmak
go with
uymak
go with
flört etmek
go with
katılmak
go with
çıkmak
go with
yolundan gitmek
Английский Язык - Английский Язык
go with
match, harmonize with; spend time with, date
Избранное