make subservient

listen to the pronunciation of make subservient
Английский Язык - Турецкий язык
işe yarar hale getir
subject
{i} ders

Matematik onun en iyi dersidir. - Mathematics is his best subject.

İngilizce en sevdiğim ders oldu. - English has become my favorite subject.

subject
{f} bağımlı kıl
subject
taba
subject
olası
subject
bağlı
subject
{i} özne

Aşağıdaki sözcüklere adıl denir ve cümlede özne olarak kullanılırlar. Onlar bir kişi veya nesne sunarlar. - The following words are called pronouns and are used as the subject of a sentence. They represent a person or a thing.

Onun yazısı çok özneldir. - His writing is very subjective.

subject
{s} tabi

Güçlü bir adam yolsuzluğa tabi olamaz. - A man of strong will is not subject to corruption.

Her şey tabiat kanunlarına tabidir. - Everything is subject to the laws of nature.

subject
öz
subject
{f} etmek
subject
konu özne
subject
meyilli
subject
(Tıp) Tedavi altına alınan şahıs veya hayvan
subject
(Tıp) Tıp talebelerinin disseksiyon için kulandıkları ceset
subject
{f} (birini) (olumsuz bir şeye) maruz bırakmak: Don't subject yourself to this. Kendini buna maruz bırakma
subject
{f} maruz bırakmak
subject
itaat ettirmek
subject
{f} çektirmek
subject
{f} (birine) (olumsuz bir şey)
subject
(isim) konu, fail, husus, söz konusu, mevzu, tema, ders, branş, sebep, konu olan şey, özne, uyruk, vatandaş, denek, kobay, kadavra, hastalığa eğilimi olan kimse
subject
{f} mecbur etmek
Английский Язык - Английский Язык
subject
subordinate
make subservient

  Расстановка переносов

  make sub·ser·vi·ent

  Турецкое произношение

  meyk sıbsırviınt

  Произношение

  /ˈmāk səbˈsərvēənt/ /ˈmeɪk səbˈsɜrviːənt/

  Слово дня

  llano
Избранное