make less sharp or intense, dull, soften, alleviate

listen to the pronunciation of make less sharp or intense, dull, soften, alleviate
Английский Язык - Турецкий язык

Определение make less sharp or intense, dull, soften, alleviate в Английский Язык Турецкий язык словарь

blunt
köreltmek
blunt
küt
blunt
kesmez
blunt
bıçak vb kör
blunt
{f} körleştir
blunt
keskin olmayan,v.körleştir: adj.keskin olmayan
blunt
kaba
blunt
körleştirmek
blunt
{f} kesmek (iştah vb)
blunt
{s} kör

Kılıcım kör olabilir ama o senin gibi biri için fazlasıyla yeterli. - My sword may be blunt, but that's more than enough for someone like you.

Bıçak o kadar kördü ki onunla eti kesemedim ve çakıma başvurdum. - The knife was so blunt that I could not cut the meat with it and I resorted to my pocket knife.

blunt
açıkça

Hiç kimse bunu çok açıkça söylemeyecek ama bunun özü odur. - Nobody will say it so bluntly, but that is the gist of it.

blunt
{s} patavatsız
blunt
önünü almak
blunt
(Tıp) Hissetme yeteneği azalmış kimse, hissiz
blunt
{s} anlayışsız
blunt
gabi
blunt
anlayışı kıt
Английский Язык - Английский Язык
{f} blunt
make less sharp or intense, dull, soften, alleviate

    Расстановка переносов

    make less sharp or intense, dull, soften, al·le·vi·ate

    Произношение

    Слово дня

    flammable
Избранное