make by means of distillation, esp. whisky

listen to the pronunciation of make by means of distillation, esp. whisky
Английский Язык - Турецкий язык

Определение make by means of distillation, esp. whisky в Английский Язык Турецкий язык словарь

distil
damıtmak
by means of
aracılığıyla
by means of
sayesinde
by means of
suretiyle
by means of
marifetiyle
by means of
ile

Biz dil vasıtasıyla iletişim kurarız. - We communicate by means of language.

by means of
sureti ile
by means of
yardımıyla
by means of
kanalıyla
distil
özünü almak
distil
süzmek
by means of
kullanarak
distil
(konu/vb.) özünü çıkarmak
distil
imbikten çekmek
distil
damıt

Biz suyumuzun tuzunu almak için güneş enerjili damıtma kullanırız. - We use solar-powered distillation to desalinate our water.

Şimdi bu suyu damıtacağız. - Now we will distill this water.

by means of
vasıtasıyla

O, resimler vasıtasıyla fikrini açıkladı. - She explained her idea by means of pictures.

Balıkçı kendini yüzen bir tahta vasıtasıyla kurtardı. - The fisherman saved himself by means of a floating board.

distil
damit
by means of
(fiil)sıtasıyla
distil
{f} ayrıştırmak
distil
{f} süzülmek
distil
{f} damla damla akıtmak
distil
(Tıp) Bir sıvıyı ısıtıp buhar haline getirdikten sonra tekrar soğutarak sıvı halinde toplamak, damıtmak
distil
{f} imbikten geçmek
distil
(fiil) ayrıştırmak, damıtmak; damlatmak, damla damla akıtmak; saflaştırmak; özünü çıkarmak; süzülmek; imbikten geçmek; biçimlenmek
distil
f., İng., bak. distill
distil
{f} damlatmak
distil
{f} biçimlenmek
distil
{f} özünü çıkarmak
Английский Язык - Английский Язык
distill
distil
By means of
through
by means of
via, by way of, by
by means of
be
by means of
be-
make by means of distillation, esp. whisky
Избранное