mürtet

listen to the pronunciation of mürtet
Турецкий язык - Английский Язык
apostate Muslim, someone who has renounced Islam
apostate
mürted
Renegade
Турецкий язык - Турецкий язык
(Hukuk) Dönme; islamdan dönme
Müslümanlığı bırakıp başka bir dine geçmiş olan (kimse)
MÜRTED
(Osmanlı Dönemi) İrtidad eden. İslâm dininden dönen.(İrtidat, din-i celil-i İslâmı kabul ettikten sonra dönmektir. Yâni: Esasen müslüman olan veya bilâhare İslâm dinini kabul etmiş bulunan bir şahsın, bilâhare dönüp başka bir dine intisab etmesi veya hiçbir din ile mukayyed bulunmayıp inkâr-ı mahza sapması demektir. Bu hale "riddet" de denir. Böyle bir şahsa da "mürted" denir. Ist.Fık.K.)(İslâmiyet, sair dinlere kıyas edilmez. Bir müslüman, İslâmiyetten çıksa ve dinini terketse, daha hiçbir Peygamberi kabul edemez; belki C
MÜRTED
(Hukuk) Dinden dönen, islamı reddedip başka dine geçen
mürted
(Osmanlı Dönemi) Dinden çıkan
mürted
Dönek
mürtet
Избранное