mühür

listen to the pronunciation of mühür
Турецкий язык - Английский Язык
seal

Please be sure to sign and seal the form. - Formu imzaladığınızdan ve mühürlediğinizden emin olun.

After writing the letter, Tom put it in an envelope and sealed it. - Tom mektubu yazdıktan sonra onu bir zarfa koydu ve onu mühürledi.

signet
stamp (a mark); seal (left in wax)
black mark on a cat's palate
seal, signet; signet ring
seal, signet; signet ring; stamp
(hindistan) chop
cachet
impress
signature
imprint
print
chop
sealing material
seal of
bulla
sigil
mühür basmak
to put under seal; to stamp with a seal
mühür basmak
to seal
mühür gözlü
(someone) who has dark and beautiful eyes
mühür kazımak
to engrave a seal
mühür mumu
sealing wax
mühür yüzüğü
signet ring
mühür yüzüğü
seal ring
basmak (damga/mühür)
imprint
kurşun mühür
seal
lastik mühür
(Hukuk) rubber-stamp
lastik mühür
endorsing stamp
resmi mühür
great seal
sıcak mühür basmak
heat-seal
Турецкий язык - Турецкий язык
Bu araçla basılan ve imza yerine geçen ad
Bir kimsenin, bir kuruluşun adının veya unvanının tersine kazılı bulunduğu, metal, lastik gibi şeylerden yapılmış araç, damga, kaşe
hatem
mühür gözlü
Sevgili
mühür gözlü
Koyu renkte, iri, beğenilen gözleri nitelemek için kullanılır
mühür mumu
Üstüne mühür basılan ve bal mumu ile reçineden yapılan genellikle kırmızı renkli madde
mühür pensi
Elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarını mühürlemek amacıyla bir kurşun parçasının teller üzerine tutturulup sıkıştırılması için kullanılan araç
mühür
Избранное