müşterek kuvvet istihbarat başkanlığı kriz harekatlarından sorumlu yarbaşkanlığı

listen to the pronunciation of müşterek kuvvet istihbarat başkanlığı kriz harekatlarından sorumlu yarbaşkanlığı
Турецкий язык - Английский Язык
(Askeri) joint force intelligence directorate deputy directorate for crisis operations
müşterek kuvvet istihbarat başkanlığı kriz harekatlarından sorumlu yarbaşkanlığı

    Расстановка переносов

    müş·te·rek kuv·vet is·tih·ba·rat baş·kan·lı·ğı kriz ha·re·kat·la·rın·dan so·rum·lu yar·baş·kan·lı·ğı

    Слово дня

    pogonip
Избранное