lut

listen to the pronunciation of lut
Английский Язык - Английский Язык
A device that translates between multiple devices and one SCSI ID
(n ) (look-up table) See color map
(look-up table) The table of colors a computer can display at a given time the computer uses the table to approximate the table to approximate the desired color from the range it has available
(lookup table) The table of colors a computer can display at a given time The computer uses the table to approximate the table to approximate the desired color from the range it has available
Look Up Table In general, a table used to transform data In frame buffer hardware, a LUT can be used to map indexed-color pixels into a selected set of truecolor values, or to perform gamma correction In software, a LUT can be used as a fast way of implementing any one-variable mathematical function
Look-up table
Look-Up Table An array or matrix of values that contains data that is searched An alternative implementation of a CLB; the multiple inputs generate the complex outputs
Lookup table Pairs of numerical values that allow a program to match a meaningful value to one which specifies a color on the output device
Look Up Table
A method of converting from one color space (color representation) into another, either to compress the source color gamut or to map specified colors into the available gamut of an output device, such as a display, printer, or film recorder Also, the table of colors that a computer can display at a given time
Multics site: Loughborough University of Technology 1983-1991 (Loughborough, England)
Французский Язык - Английский Язык
{n} lute, sealing compound
Финский Язык - Английский Язык
vices
Датский Язык - Английский Язык
lute
lutes
Шведский Язык - Английский Язык
lye
Турецкий язык - Турецкий язык
(Osmanlı Dönemi) Çıplak
(Osmanlı Dönemi) f. Tatlı yemekler. Lezzetli yiyecekler
(Osmanlı Dönemi) (A.S.) Hz. İbrahim'in kardeşi Harran oğlu Lut (A.S.) onunla beraber Bâbil diyarında Şam yakasına geçmişti. Sodom nahiyesine peygamber oldu. Bu nâhiyenin ahalisi ehl-i küfr ve fücur idi. Yolsuz giderlerdi ve hiçbir kavmin yapmadığı fuhşiyatı yapalardı. Hz. Lut, onları doğru yola dâvet etti, dinlemediler ve çok nasihat etti, kabul etmediler. Cenab-ı Hak da onların başına taş yağdırdı ve zelzele ile köylerinin altını üstüne getirdi. Cümlesi helâk oldu. Yalnız Lut (A.S.) ehl-i beytiyle geceleyin içlerinden çıkıp kurt
Ortadoğu'da, ölüdeniz de denilen bir göl
Asya'da bir göl
Orta Doğu'da bir göl
LUT'E
(Osmanlı Dönemi) Tutmaç aşı
Английский Язык - Турецкий язык
(Askeri) yerel kullanıcı terminali (local user terminal)
lut
Избранное