lumber with twisted patterns in its grain

listen to the pronunciation of lumber with twisted patterns in its grain
Английский Язык - Турецкий язык
buruk
lumber with twisted patterns in its grain

  Расстановка переносов

  lum·ber with twisted patterns in its grain

  Турецкое произношение

  lʌmbır wîdh twîstıd pätırnz în îts greyn

  Произношение

  /ˈləmbər wəᴛʜ ˈtwəstəd ˈpatərnz ən əts ˈgrān/ /ˈlʌmbɜr wɪð ˈtwɪstəd ˈpætɜrnz ɪn ɪts ˈɡreɪn/

  Слово дня

  feuilleton
Избранное