low point in a financial and commercial state

listen to the pronunciation of low point in a financial and commercial state
Английский Язык - Английский Язык
economic depression
low point in a financial and commercial state

  Расстановка переносов

  low point in a fi·nan·cial and com·mer·cial state

  Турецкое произношение

  lō poynt în ı fınänşıl ınd kımırşıl steyt

  Произношение

  /ˈlō ˈpoint ən ə fəˈnansʜəl ənd kəˈmərsʜəl ˈstāt/ /ˈloʊ ˈpɔɪnt ɪn ə fəˈnænʃəl ənd kəˈmɜrʃəl ˈsteɪt/

  Слово дня

  dissert
Избранное