low; base; worthless; mean; despicable

listen to the pronunciation of low; base; worthless; mean; despicable
Английский Язык - Турецкий язык

Определение low; base; worthless; mean; despicable в Английский Язык Турецкий язык словарь

vile
{s} alçak

Alçak için bilgelik ve iyilik iğrenç görünüyor. - Wisdom and goodness to the vile seem vile.

vile
{s} değersiz

O, yapacak değersiz bir şeydi. - That was a vile thing to do.

vile
{s} rezil
vile
{s} adi
vile
{s} iğrenç

Alçak için bilgelik ve iyilik iğrenç görünüyor. - Wisdom and goodness to the vile seem vile.

vile
iğrençlik
vile
pespaye
vile
habis
vile
berbat

O odadaki koku berbattı. - The odor in that room was vile.

vile
utanmaz
vile
namert
vile
{s} aşağılık
vile
{s} k.dili. kötü, berbat: vile weather berbat hava
vile
{s} hasis
vile
{s} iğrenç, berbat, pis
Английский Язык - Английский Язык
vile
low; base; worthless; mean; despicable
Избранное