located in a workstation on the network

listen to the pronunciation of located in a workstation on the network
Английский Язык - Турецкий язык

Определение located in a workstation on the network в Английский Язык Турецкий язык словарь

external
dış

Kadınların yüzü giysilerini çıkardıklarında çoğunlukla daha güzeldir, zira onlar o zaman dış görünüşleri hakkında düşünmekten vazgeçerler. - Women's faces are often more beautiful when they take their clothes off, for they then stop thinking about their external appearance.

O politikacı iç ve dış koşullarda deneyimlidir. - That politician is well versed in internal and external conditions.

external
harici

Tom harici bir hard disk kullanıyor. - Tom is using an external hard disk.

Onun yaralarının hepsi haricidir. - His injuries are all external.

external
(Tıp) dış kulak yolu kanalı
external
dıştan gelen
external
hariç
external
dışta
external
(Biyoloji) eksternal
external
{s} yabancı ülkelerle olan
external
{s} yüzeysel
external
(Nükleer Bilimler) harici, dıştaki
external
(Tıp) Dış, dışyan, harici
external
dıştan gelen arızi
external
vücudun dış kısmını ilgilendiren
external
maddi
external
dış dünyaya
external
{s} dışarıdan gelen
external
(Diş Hekimliği) Dışa ilişkin
Английский Язык - Английский Язык
external
located in a workstation on the network

  Расстановка переносов

  lo·ca·ted in a workstation on the net·work

  Турецкое произношение

  lōkeyd în ı wırksteyşın ôn dhi netwırk

  Произношение

  /ˈlōˌkād ən ə ˈwərkˌstāsʜən ˈôn ᴛʜē ˈnetˌwərk/ /ˈloʊˌkeɪd ɪn ə ˈwɜrkˌsteɪʃən ˈɔːn ðiː ˈnɛtˌwɜrk/

  Слово дня

  calender
Избранное