local group of a religious denomination

listen to the pronunciation of local group of a religious denomination
Английский Язык - Турецкий язык

Определение local group of a religious denomination в Английский Язык Турецкий язык словарь

congregation
{i} cemaat

Müthiş insanları olan bir cemaatimiz var. - We have a congregation with terrific people.

Sami dinsel bir cemaat üyesiydi. - Sami was a member of the congregation.

congregation
cemaat/topluluk
congregation
topluluk
congregation
{i} dinsel örgüt
congregation
congregational cemaate ait
congregation
{i} toplanma
congregation
idaresi cemaatin elinde olan
congregation
{i} senato toplantısı
congregation
{i} toplama
congregation
{i} toplama, toplantı
congregation
congregationalism her cemaati bağımsız sayan kilise idare sistemi
Английский Язык - Английский Язык
congregation
local group of a religious denomination

  Расстановка переносов

  lo·cal group of a re·li·gious de·no·mi·na·tion

  Турецкое произношение

  lōkıl grup ıv ı rilîcıs dînômıneyşın

  Произношение

  /ˈlōkəl ˈgro͞op əv ə rēˈləʤəs dəˌnôməˈnāsʜən/ /ˈloʊkəl ˈɡruːp əv ə riːˈlɪʤəs dɪˌnɔːməˈneɪʃən/
Избранное