little rounded hill, mound, hilltop

listen to the pronunciation of little rounded hill, mound, hilltop
Английский Язык - Турецкий язык

Определение little rounded hill, mound, hilltop в Английский Язык Турецкий язык словарь

knoll
çıkıntılı yer
knoll
şişkinlik
knoll
kabarıklık
knoll
küçük tepe
knoll
(isim) tepecik
knoll
{i} tepecik
knoll
okyanusal tabandan yükselen, denizaltı dağından daha küçük, yuvarlatılmış şekle sahip su-altı yükseltisi
Английский Язык - Английский Язык
{i} knoll
little rounded hill, mound, hilltop
Избранное