likened to a dictator in severity

listen to the pronunciation of likened to a dictator in severity
Английский Язык - Турецкий язык

Определение likened to a dictator in severity в Английский Язык Турецкий язык словарь

authoritarian
otoriter

Devlet Kapitalizmi, demokratik ya da otoriter olabilir. - State Capitalism could be democratic or authoritarian.

Kitap yasaklama otoriter bir eylemdir. - Book banning is an authoritarian act.

authoritarian
otoriter,sıkı yönetim taraftarı
authoritarian
zorgulu
authoritarian
yetkeci
authoritarian
{s} otorite yanlısı
authoritarian
sıkı idare taraftarı
authoritarian
serbestlige imkan vermeden yöneten
dictatorial
dictatorially amirane
dictatorial
diktatör gibi
dictatorial
{s} amirane
dictatorial
{s} diktatörce

O, diktatörce dua eder. - He prays dictatorially.

Diktatörce kurallarınızı tanımıyorum. - I don't recognize your dictatorial rules.

dictatorial
sert ve kati bir şekilde
Английский Язык - Английский Язык
dictatorial
authoritarian
likened to a dictator in severity

  Расстановка переносов

  likened to a dic·ta·tor in se·ve·ri·ty

  Турецкое произношение

  laykınd tı ı dîkteytır în sîverîti

  Произношение

  /ˈlīkənd tə ə dəkˈtātər ən səˈverətē/ /ˈlaɪkənd tə ə dɪkˈteɪtɜr ɪn sɪˈvɛrɪtiː/

  Слово дня

  argus
Избранное