light of the sun, sunshine

listen to the pronunciation of light of the sun, sunshine
Английский Язык - Турецкий язык

Определение light of the sun, sunshine в Английский Язык Турецкий язык словарь

sunlight
gün

Güneş ışığı odayı aydınlatıyor. - Sunlight brightens the room.

Bulutların arasından güneş ışığı demeti geldi. - A beam of sunlight came through the clouds.

sunlight
şavk
sunlight
güneş ışığı

Tablolar, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. - Paintings should not be exposed to direct sunlight.

Bu oda çok fazla güneş ışığı almıyor. - This room doesn't get much sunlight.

sunlight
güneş ışık
sunlight
(isim) güneş ışığı
Английский Язык - Английский Язык
{i} sunlight
light of the sun, sunshine
Избранное