laubali

listen to the pronunciation of laubali
Турецкий язык - Английский Язык
unceremonious
offhand
reckless
intimate, informal, free-and-easy
informal

The atmosphere is very informal. - Atmosfer çok laubaliydi.

cavalier
familiar
too familiar
unbuttoned
saucy, pert, familiar (with sb), free, casual
overly familiar, too free-and-easy, fresh
unconventional
leger
pert
perky
free
freeandeasy
rakish
laubali tip
blade
laubali olmak
be too familiar
laubali olmak
to be too familiar (with sb)
Турецкий язык - Турецкий язык
Aşırı samimi bir biçimde, teklifsizce
Senli benli, teklifsiz: "Gelenlerden biri gülerek laubali bir tavırla ona yaklaştı."- Y. K. Karaosmanoğlu
Saygısız, çekinmesi olmayan: "O ilk gönderdiği laubali ve kaba haberi yumuşatmış."- S. Ayverdi
Senli benli, teklifsiz
Saygısız, çekinmesi olmayan
LÂUBALİ
(Osmanlı Dönemi) Alâkasız, kayıtsız, hürmetsiz, dikkatsiz. Senli benli. "Lâ" harfi ile" Ubâli" muzari fiilinden müteşekkildir
laubali
Избранное