large mechanical apparatus with seats for children to ride on

listen to the pronunciation of large mechanical apparatus with seats for children to ride on
Английский Язык - Турецкий язык

Определение large mechanical apparatus with seats for children to ride on в Английский Язык Турецкий язык словарь

roundabout
{i} yuvarlak kavşak
carousel
atlı karınca
carousel
(Bilgisayar) karusel
roundabout
ada kavşak
roundabout
dolaşık
carousel
atlıkarınca
roundabout
Dolaylı
carousel
at yarışlarında gösteri turnuvası
carousel
(isim) atlıkarınca
carrousel
{i} atlıkarınca
carrousel
(isim) atlıkarınca
roundabout
{s} toparlak
roundabout
(isim) dolambaçlı yol, dolaylı anlatım, atlıkarınca, döner kavşak, yuvarlak kavşak
roundabout
ceket
roundabout
{i} atlıkarınca
roundabout
dönme dolap
roundabout
{i} dolambaçlı yol

Tom dolambaçlı yoldan her şeyi yapar. - Tom does everything in such a roundabout way.

roundabout
{s} toplu
Английский Язык - Английский Язык
carrousel
whirligig
roundabout
carousel
large mechanical apparatus with seats for children to ride on

  Расстановка переносов

  large me·cha·ni·cal ap·pa·rat·us with seats for chil·dren to ride on

  Турецкое произношение

  lärc mıkänîkıl äpırätıs wîdh sits fôr çîldrın tı rayd ôn

  Произношение

  /ˈlärʤ məˈkanəkəl ˌapərˈatəs wəᴛʜ ˈsēts ˈfôr ˈʧəldrən tə ˈrīd ˈôn/ /ˈlɑːrʤ məˈkænɪkəl ˌæpɜrˈætəs wɪð ˈsiːts ˈfɔːr ˈʧɪldrən tə ˈraɪd ˈɔːn/

  Слово дня

  analphabet
Избранное