language used in a figurative or nonliteral sense

listen to the pronunciation of language used in a figurative or nonliteral sense
Английский Язык - Турецкий язык

Определение language used in a figurative or nonliteral sense в Английский Язык Турецкий язык словарь

figure
{i} rakam

O, rakamları topladı. - He added up the figures.

Rakam astronomik olacaktır. - The figure will be astronomical.

figure
{i} figür

Bu figürün Marilyn Monroe'yu temsil ettiği varsayılır, ama onun adaletini temsil ettiğini sanmıyorum. - This figure is supposed to represent Marilyn Monroe, but I don't think it does her justice.

Soldaki figür resmin bütünlüğünü bozuyor. - The figure on the left spoils the unity of the painting.

figure
{f} yer al
figure
{i} desen
figure
(Biyokimya) çizit
figure
sima
figure
{i} insan tasviri
figure
önemli kişi
figure
endam

Kate iyi bir endama sahip. - Kate has a good figure.

figure
(fiil) şekillendirmek, resmetmek, tasvir etmek, desenlemek, süslemek, düşünmek, yeralmak, rol oynamak, anlamı olmak, ifade etmek
figure
beden yapısı
figure
{f} tasvir etmek
figure
değer

Tom bunun denemeye değer olduğunu düşündü. - Tom figured it was worth a try.

figure
saymak
figure
rakamlı
figure
suret

Ben uzaktan yaklaşan bir suret gördüm. - I saw a figure approaching in the distance.

figure
{i} boy bos, endam
figure
tavır
Английский Язык - Английский Язык
figure
figure of speech
trope
image
language used in a figurative or nonliteral sense

    Расстановка переносов

    lan·guage used in a fig·ur·a·tive or non·lit·er·al sense

    Произношение

    Слово дня

    hellkite
Избранное