lanet

listen to the pronunciation of lanet
Турецкий язык - Английский Язык
damnation

It isn't possible to determine if there's either salvation or damnation. - Kurtuluş veya lanet olup olmadığını belirlemek mümkün değildir.

damn

I'd do any damn thing for you. - Ben sizin için herhangi bir lanet şeyi yapardım.

Fuck, I cannot sleep because those damned owls are hooting so loudly. - Lanet, uyuyamıyorum çünkü o lanet baykuşlar çok yüksek sesle ötüyorlar.

curse

She cursed him for causing the accident. - Kazaya sahip olduğu için onu lanetledi.

Wisdom is a curse when wisdom does nothing for the man who has it. - Bilgelik, bilgeliğe sahip adam için hiçbir şey yapmazsa bir lanettir.

bleeding
tarnation
damned

I can't get rid of that damned sentence! - Ben o lanet cümleden kurtulamıyorum!

Fuck, I cannot sleep because those damned owls are hooting so loudly. - Lanet, uyuyamıyorum çünkü o lanet baykuşlar çok yüksek sesle ötüyorlar.

bloody

If you drink and drive, you're a bloody idiot. - Eğer içki içersen ve araba sürersen sen lanet olası bir salaksın.

Shut that bloody door! - O lanet kapıyı kapat!

oath
friggin
wretched
anathema
(Argo) frigging
murrain
peevish
cuss
malediction
imprecation
execration
malison
swearword
imprecatory
curse, imprecation; cursed, damned, bloody
reprobation
curse, imprecation
cursed, accursed, damned
curst
jinx
ruddy
damnit
to curse
a damn
maledict
curse to
give damn
goddamn

For fuck's sake, where did I put my goddamn house keys? - Kahretsin, lanet olası ev anahtarlarını nereye koydum?

cursed

The witch cursed the poor little girl. - Cadı zavallı küçük kızı lanetledi.

Tom cursed himself for his carelessness. - Tom dikkatsizliği için kendini lanetledi.

damnable
nuts
darn
tarnation
lanet etmek
curse
lanet etmek
damn
lanet olsun
damn

Damn! I forgot to buy rice. - Lanet olsun! Pirinç almayı unuttum.

Damn it, Tom. I said no! - Lanet olsun,Tom. Hayır dedim!

lânet okuma
swear
lanet olası
bloody

There was not a bloody soul. - Lanet olası bir ruh yoktu.

Close the bloody door. - Lanet olası kapıyı kapat.

lanet okumak
damn
lanet olası
freaking
lanet olsun
oh shit
lanet olsun
(deyim) hang it
lanet olsun
damn it

Damn it! I forgot my password! - Lanet olsun! Şifremi unuttum!

Damn it, Tom. I said no! - Lanet olsun,Tom. Hayır dedim!

lanet olsun
dammit
lanet olsun
bloody hell
lanet olsun
sod
lanet olsun
sod it
lanet olsun!
damnation!
lanet olsun!
darn it!
Lanet olsun
Damn it!, Sod (it)!
lanet eden
execrator
lanet etmek
dash
lanet etmek
blast
lanet etmek
to curse, to damn
lanet etmek
consign to perdition
lanet etmek
execrate
lanet etmek/okumak
to curse, damn
lanet okuma
cursing
lanet okuma
swearing
lanet okumak
imprecate
lanet okumak
to damn
lanet okumak
curse
lanet olası
damnable
lanet olası
blinking
lanet olası
damned
lanet olası
cursed
lanet olası
blithering
lanet olası
ruddy
lanet olası
blasted
lanet olası
imprecatory
lanet olası
blooming
lanet olası
darned
lanet olası pislik
(Argo) fucking piece of shit
lanet olasıca pislik
(Argo) fucking piece of shit
lanet olsun
God damn him/her/it!
lanet olsun
blast it
lanet olsun
Confound it!
lanet olsun
curse him
lanet olsun
Blow it!
lanet olsun
skittles
lanet pislik
(Argo) fucking piece of shit
lânet edici
maledictory
lânet olası
drat it
lânet olası
drat
lanet olsun
(Argo) what the fuck
Lanet olsun
goddammit
lanet olsun
Damn it!

Damn it, Tom. I said no! - Lanet olsun,Tom. Hayır dedim!

Damn it! I forgot my password! - Lanet olsun! Şifremi unuttum!

cetine lanet!/Yedi ceddine lanet
May you and your progenitors be damned!
lanet olsun
damnation
lanet olsun
blow it
lanet olsun
confound it
şerine lanet
l want to have nothing to do with that accursed devil! (said of someone one wishes to avoid)
Турецкий язык - Турецкий язык
Kötü, berbat, çok kötü
Tanrının gazabı
Ters, berbat, çok kötü
Tanrı'nın sevgi ve ilgisinden mahrum olma, beddua
Ters, berbat, çok kötü: "Lanet filozofum diyerek ortaya çıkıp Allah'a ve kullara karşı hezeyan eden tımarhanelik herifler!"- Ö. Seyfettin
Tanrı'nın sevgi ve ilgisinden mahrum olma, beddua: "Başıma yağan bu ana laneti beni ürpertiyor."- Y. Z. Ortaç
Tanrı bağışlamasından yoksun kalma
Kargış
ander
lanet etmek
İlenmek, kötülüğünü istemek
lanet
Избранное