land bordering a street, river, lake, etc

listen to the pronunciation of land bordering a street, river, lake, etc
Английский Язык - Турецкий язык

Определение land bordering a street, river, lake, etc в Английский Язык Турецкий язык словарь

frontage
bina cephesi
frontage
{i} ön cephe
frontage
(Askeri) CEPHE GENİŞLİĞİ: Bir düzen dahilindeki bir unsur tarafından işgal edilen veya muharebede bir birlik tarafından tutulan bir yandan bir yana saha
frontage
(Askeri) Cephe (derinliğine)
frontage
{i} bina ile yol arasındaki arsa
frontage
{i} cephe uzunluğu
frontage
{i} binanın cephesi; arsanın sokağa/denize/göle/nehre bakan tarafı
Английский Язык - Английский Язык
frontage
land bordering a street, river, lake, etc
Избранное