lacking insurance or security

listen to the pronunciation of lacking insurance or security
Английский Язык - Турецкий язык

Определение lacking insurance or security в Английский Язык Турецкий язык словарь

uncovered
karşılıksız (çek)
uncovered
örtüsü olmayan
uncovered
(Ticaret) kapatılmamış
uncovered
(Ticaret) kuvertürsüz
uncovered
açık
uncovered
1. Üstünde kaplaması, koruması olmayan.2. Sigorta kapsamında olmayan, sigortasız.3. Başı açık
uncovered
karşılıksız
uncovered
çıplak
uncovered
şapkasız
uncovered
örtüsüz
Английский Язык - Английский Язык
uncovered
lacking insurance or security

  Расстановка переносов

  lack·ing insur·ance or se·cu·ri·ty

  Турецкое произношение

  läkîng înşûrıns ır sîkyûrıti

  Произношение

  /ˈlakəɴɢ ənˈsʜo͝orəns ər səˈkyo͝orətē/ /ˈlækɪŋ ɪnˈʃʊrəns ɜr sɪˈkjʊrətiː/

  Слово дня

  etiolate
Избранное