lacking in bodily or mental strength

listen to the pronunciation of lacking in bodily or mental strength
Английский Язык - Турецкий язык
Английский Язык - Английский Язык
infirm
lacking in bodily or mental strength

  Расстановка переносов

  lack·ing in bo·di·ly or men·tal strength

  Турецкое произношение

  läkîng în bädıli ır mentıl strengkth

  Произношение

  /ˈlakəɴɢ ən ˈbädəlē ər ˈmentəl ˈstreɴɢkᴛʜ/ /ˈlækɪŋ ɪn ˈbɑːdəliː ɜr ˈmɛntəl ˈstrɛŋkθ/

  Слово дня

  jubilee
Избранное