lack of self confidence

listen to the pronunciation of lack of self confidence
Английский Язык - Турецкий язык
kendine güvensizlik
self">lack self">of confidence
adem-i itimat
lack of self confidence

  Расстановка переносов

  lack of self con·fi·dence

  Турецкое произношение

  läk ıv self känfıdıns

  Произношение

  /ˈlak əv ˈself ˈkänfədəns/ /ˈlæk əv ˈsɛlf ˈkɑːnfədəns/

  Слово дня

  arcadia
Избранное