kutsama

listen to the pronunciation of kutsama
Турецкий язык - Английский Язык
consecration
blessing
benison
blessing, sanctification, benediction
benediction
sanctification; hallowing; consecration; blessing
sanctification
beatification
reconsecration
churching
kutsamak
{f} bless
kutsamak
{f} consecrate
kutsama duası
benediction
kutsama töreni
consecration
kutsa
beatify
kutsamak
blest
kutsa
{f} beatified
kutsa
consecrete
kutsa
{f} blessing
kutsa
{f} blest
kutsa
{f} consecrate
kutsa
{f} blessed

Despite his weak faith, the priest blessed him. - Zayıf imanına rağmen, rahip onu kutsadı.

She kissed her little daughter on the forehead, blessed her, and shortly after died. - O küçük kızını alnından öptü, onu kutsadı ve kısa bir süre sonra öldü.

kutsa
bless

She kissed her little daughter on the forehead, blessed her, and shortly after died. - O küçük kızını alnından öptü, onu kutsadı ve kısa bir süre sonra öldü.

May the gods and goddesses always bless you all. - Tanrılar ve tanrıçalar her zaman hepinizi kutsasın.

kilise kutsama töreni
encaenia
kutsa
hallow

Our Father in heaven, hallowed be your name. - Göklerdeki Babamız, adın kutsal kılınsın.

kutsa
churching
kutsa
consecrated
kutsa
sanctify
kutsamak
{f} canonize
kutsamak
hallow
kutsamak
{f} revere
kutsamak
{f} sanctify
kutsamak
to bless, to sanctify, to consecrate, to hallow
kutsamak
to sanctify; to hallow; to consecrate; to bless
son nefeste yapılan kutsama
last rites
Турецкий язык - Турецкий язык
Kutsamak işi, takdis
kutsamak
Kutluluk dilemek, takdis etmek
kutsamak
Kutsallaştırmak
kutsama
Избранное