kuş ve böcek kanatları gibi aynı vazifeyi gören analogously benzer şekilde

listen to the pronunciation of kuş ve böcek kanatları gibi aynı vazifeyi gören analogously benzer şekilde
Турецкий язык - Английский Язык
analogous
kuş ve böcek kanatları gibi aynı vazifeyi gören analogously benzer şekilde

    Расстановка переносов

    kuş ve bö·cek ka·nat·la·rı gi·bi ay·nı va·zi·fe·yi gö·ren a·na·lo·go·usl·y ben·zer şe·kil·de

    Слово дня

    annus mirabilis
Избранное