krallık

listen to the pronunciation of krallık
Турецкий язык - Английский Язык
kingdom

In those days, America was not independent of the United Kingdom. - O günlerde, Amerika Birleşik Krallık'tan bağımsız değildi.

UK is the abbreviation for the United Kingdom. - BK, Birleşik Krallık'ın kısaltmasıdır.

regal
realm
kingship
the Crown
royalty
crown
kingdoms

The kingdoms were constantly at war. - Krallıklar sürekli savaş halindeydiler.

krallık yanlısı (kimse vb.)
pro-monarchy (one etc.)
krallık etmek
king it
krallık sembolleri
regalia
krallık sistemine ait
monarchic
krallık sistemine ait
monarchical
kraliyet, krallık
kingdom; kingship; royal
Birleşik Krallık
the United Kingdom
Birleşik Krallık ve İrlanda
(Askeri) (I) United Kingdom and Ireland
anayasa ile kısıtlanan krallık
constitutional monarchy
meşruti krallık
limited monarchy
yedi krallık
heptarchy
Çocukları Koruma Vakfı (Birleşik Krallık)
(Askeri) (UK) Save the Children Fund (United Kingdom)
Турецкий язык - Турецкий язык
Kral tarafından yönetilen devlet ve bu devletin toprağı
Kral olma durumu veya görevi
KRALiYET
krallık
Избранное