korkut(mak)

listen to the pronunciation of korkut(mak)
Турецкий язык - Английский Язык
dismayed
dede korkut
dada gorgud
dede korkut
dede qorqut
dede korkut destanı
dada gorgud epic
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение korkut(mak) в Турецкий язык Турецкий язык словарь

korkut
Büyük dolu tanesi
korkut boratav
Uluslararası Sömürü ve Türkiye, Tarımsal Yapılar ve Kapitalizm, Türkiye iktisat Tarihi, Türkiye'de Devletçilik gibi yapıtlarıyla tanınmış iktisatçımız
korkut(mak)
Избранное